Lidgeld en Nieuwjaarsreceptie 26 januari 2019

Beste lid en sympathisant,

Het oude jaar is weer bijna vervlogen.

Wij wensen u en uw dierbaren een voorspoedig nieuw jaar.

Hierbij vindt u de uitnodiging voor onze

uitgebreide nieuwjaarsreceptie op zaterdag 26/01/2019.

Dank om uw lidmaatschap te hernieuwen.

Wil zo vriendelijk zijn het lidgeld voor 2019  €17.00/persoon over te schrijven.

Bankrekening  I.N.G. BE64 3630 8805 7852 (lidgeld 2019 B.T.B.B.).

Wij sturen u dan de nieuwe lidkaart op, samen met de uitnodiging van de receptie,

of op de receptie overhandigen wij uw lidkaart, maar dan is het weer aanschuiven.

Kunt u niet aanwezig  zijn op de receptie, dan zullen wij deze later opsturen.

 

Graag zullen wij u ontvangen op onze nieuwjaarsreceptie.

 

Met vriendelijke groeten,

Willem Vinckier  0475/24.12.02.

Voorzitter  B.T.B.B.