Lidgeld en Nieuwjaarsreceptie 25 januari 2020

Beste lid en sympathisant,

Het oude jaar is weer bijna vervlogen.

Wij wensen u en uw dierbaren alvast een voorspoedig nieuw jaar.

Wij nodigen u als lid/sympathisant graag uit op de uitgebreide nieuwjaarsreceptie van onze vereniging en dit op zaterdag 25/01/2020 van 1700 tot 1900 uur in de patio van Bouwonderneming Vinckier-Cloet, Wijnendalestraat 183 te 8!00 Roeselare (Beveren).

Wij zouden u eveneens dank weten indien u uw lidmaatschap zou wensen te hernieuwen. Dit kan door het lidgeld voor 2020 (€17.00/persoon) over te schrijven op de bankrekening I.N.G. BE64 3630 8805 7852 met vermelding: “lidgeld 2020 B.T.B.B.” (adres in hoofding).

Graag ontvangen wij uw overschrijving voor eind december 2019, zodat wij u de nieuwe lidkaart reeds vooraf kunnen opsturen samen met de persoonlijke uitnodiging voor de receptie. U kunt uw lidkaart ook afhalen de dag van de receptie zelf, maar dat kan wat tijd van u vergen als u moet aanschuiven. Kunt u echt niet aanwezig zijn op de receptie, dan kunnen wij uw lidkaart ook nog later opsturen.

Mag ik vragen ook eens een kijkje te nemen op onze website: www.btbbroeselare.be, indien u op de hoogte wenst te blijven van komende activiteiten.

In de hoop u te mogen begroeten op onze nieuwjaarsreceptie;

Vriendelijke groeten,

Willem Vinckier

0475/24.12.02.

Voorzitter  B.T.B.B.