02 10 2020 Herdenking Ploegsteert

Door de corona konden we op 2 oktober 2020 geen daguitstap laten doorgaan.

Nochtans hadden Koen Cracco en Romain Decommere reeds een prachtige dag voorbereid. Al die gegevens bewaren ze tot volgend jaar, als dit beestje uit de wereld is.

Door de voorzorgsmaatregelen die genomen moesten worden en het slechte weer, werd de plechtigheid heel kort gehouden.

Vanuit het bestuur wilden we wel met een beperkte groep deelnemen.

Via onderstaande link kan je de foto's van Dieter Bostyn bezichtigen:

https://photos.app.goo.gl/SJEAi2vaqzyfuvjc9

 

 

02 10 2020 Commemoration Ploegsteert

 Because of the corona, we were unable to make a day trip on 2 October 2020.

 However, Koen Cracco and Romain Decommere had already prepared a beautiful day. They will keep all that data until next year, when this creature is out of the world.

 Because of the precautions that had to be taken and the bad weather, the ceremony was kept very short.

 From the board we wanted to participate with a limited group.

 Through the link below you can see the pictures of Dieter Bostyn:

https://photos.app.goo.gl/SJEAi2vaqzyfuvjc9