Huidig bestuur UK (BTOR) 2022

Bezoek aan de Duke of York’s Royal Military School –
British Torch of Remembrance UK

25-27 maart 2022

Nu de COVID pandemie stilaan min of meer onder controle blijkt te zijn, was het hoog tijd om ons te coördineren met onze zusterafdeling in het Verenigd Koninkrijk voor de activiteiten van 2022.

Zoals u waarschijnlijk al zult vernomen hebben, wordt de British Torch of Remembrance (BToR) in Engeland bestuurd vanuit de Duke of York’s Royal Military School (DoYRMS) te Dover.
Statutair moet elk lid van het bestuur in Groot Brittannië verbonden zijn met deze militaire school. Er is daar één uitzondering op, namelijk onze Parade Marshal, Koenraad Cracco. Als verbindingsofficier Groot Brittannië / België is hij, als enige Belg en niet verbonden aan de DoYRMS, toch lid van het Engels bestuur. In die hoedanigheid is Koenraad op 25 maart afgereisd naar Dover voor een bestuursvergadering en om er een drill wedstrijd tussen de leerlingen van de school bij te wonen.

Ook was daar aanwezig de Belgische ambassadeur voor het Verenigd Koninkrijk, evenals de defensie attaché van de Belgische Ambassade.

Op de foto hierbij ziet u van links naar rechts:

  • Majoor Andrew Nunn, secretaris van de BToR en archivaris van de DoYRMS.
  • Koenraad Cracco, verbindingsofficier BToR / BTBB
  • Kaptitein ter Zee Renaud Flamant, defensie attaché van de Belgische Ambassade te London
  • Mr Bruno van der Pluijm, Belgische Ambassadeur voor het Verenigd Koninkrijk
  • Mr Alex Foreman, President van de BToR en directeur van de DoYRMS
  • Mr Adam Kent, Penningmester BToR en financieel directeur van de DoYRMS
    • Majoor Marc Ellis, Chairman BToR en directeur militaire vakken van de DoYRMS

U ziet eveneens nog twee sfeerfoto’s over de drillwedstrijd in de DoYRMS op 25 maart. Dit zijn beelden die een goed idee geven hoe de school er uit ziet. De school werd gesticht in 1801 en verhuisde in 1909 van Chelsea (London) naar Dover. U kunt meer informatie weervinden over de DoYRMS op hun website : https://www.doyrms.com/

Meer foto’s over de drill wedstrijd kan je vinden op : https://www.doyrms.com/photo-gallery/drill-comp-2022

 

Drill 1

Drill 2

Wat uitleg over de opvolging

Aanpassing 03 03 2020

FOTOREPORTAGE 23 & 24 SEPTEMBER 2016 TE ZIEN OP:

 https://photos.app.goo.gl/fZDaoDLqxxdMM4St9

Op de laatste algemene vergadering van de British Torch of Remembrance (Verenigd Koninkrijk) werd het bestuur gewijzigd. Veel van de door ons reeds jaren gekende bestuursleden, waren trouwens aan een leeftijd gekomen om de fakkel door te geven aan een jongere generatie.

 

De vroegere president, Kolonel Peter Trustram Eve OBE, die jaarlijks present was op onze plechtigheid (pilgrimage) rond 11 november, heeft het bestuur overgedragen aan een team van The Duke of York’s Royal Military School.

Deze militaire school, gevestigd in Dover, werd destijds gesticht om onderricht te geven aan oorlogswezen en is thans uitgegroeid tot een middelbare school, bestuurd op militaire wijze en gebaseerd op militaire discipline, als voorbereiding op een eventueel latere militaire loopbaan. Ongeveer 25 % van de jaarlijkse kandidaten van de militaire school van Sandhurst (de tegenhanger van onze Koninklijke Militaire School in Brussel) komt uit de Duke of York’s Royal Military School.

Het zijn ook de cadetten van deze militaire school die de erewacht verzekeren in Westminster Abbey als daar de toorts wordt aangestoken aan de vlam van het graf van de onbekende soldaat, voor dat onze Engelse vrienden de jaarlijkse pelgrimstocht naar België aanvatten.

 

 In 2019 werd terug een nieuwe president van de British Torch of Remembrance aangesteld. Dit is nu de Principal and Commandant of the School, Mr Alex Foreman.

 De nieuwe Chairman Major (Retd) Mark Ellis RLC (2021) vervangt de vroegere chairman LtCol Steven Saunderson die directeur van een school geworden is in Essex.

 De Secretary is nog steeds Major Andrew Nunnen de Penninmeester is Mr Adam Kent.

 Zowel Steven en Andrew zijn in het verleden al verschillende malen overgestoken naar België.

 Reeds in 2016 had een delegatie van ons bestuur met de toenmalige Chairman en de Secretary een vergadering gehad in Roeselare om de krijtlijnen uit te tekenen voor de toekomstige samenwerking

 De nieuwe president van de British Torch of Remembrance is nu de Principal and Commandant of the School, Mr Alex Foreman (vanaf 2019) De nieuwe Chairman Major (Retd) Mark Ellis RLC (2021) de Secretary is Major Andrew Nunn. Zowel Steven en Andrew zijn in het verleden al meegekomen op pilgrimage.

 Onlangs heeft een delegatie van ons bestuur met de Chairman en de Secretary een vergadering gehad in Roeselare om de krijtlijnen uit te tekenen voor de toekomstige samenwerking. Zij waren vragende partij om in de toekomst nog nauwer samen te werken door bijvoorbeeld samen deel te nemen aan ceremonies en samen deel te nemen aan de parade op Belgian Day aan de Cenotaph te Londen. Dit zijn zaken waar wijzelf ook al lang hetzelfde idee over hadden.

 

Bezoek door afgevaardigden bestuur BTBB Roeselare

 
Een uitnodiging voor een bezoek naar de zetel van de BTOR in Dover volgde kort nadeaanpassing van het besturr in 2016.
Koenraad Cracco, Dominique Deloose, Christophe Veracx en Hugo Rebry van de Belgian Branch waren de uitverkorenen om op de uitnodiging in te gaan op 23 en 24 september 2016.
Wij vernamen dat van uit de gemeente Bredene eveneens drie personen afgevaardigd werden voor een dergelijk bezoek tijdens diezelfde periode.

                                              In 2016 werden wij al uiterst hartelijk ontvangen   - samen met de delegatie uit Bredene - op de campus van de school (154 "acres" = een goeie 62 hectare, ongeveer 600 leerlingen) door de secretaris van de BTOR Andrew Nunn, die ons verder begeleidde naar de toenmalige ambtswoning van de "Executive Principal" van de school Chris Russell, tevens "President" van de BTOR Daar ontmoetten wij eveneens de "toen kersverse chairman" van de BToR : Lt Col Steven Saunderson.
Bij een heerlijk kopje koffie maakten we verder kennis met elkaar.

 v.l.n.r.: Koen, Christophe, Dominique, President Chris Russell, Hugo, Secretary Andrew Nunn, Chairman Steven Saunderson

  Hier krijgt Koen een aandenken van ons bezoek uit de handen van de vroegere president Chris Russell.

                        Verder in de voormiddag kregen wij een rondleiding op de campus door Steven Saunderson.
Groot was onze bewondering voor de functionele ligging van de verscheidene gebouwen, mede de prachtige voorstelling van de geschiedenis van de school door foto's, teksten en  gedenkstenen, waarbij vooral de militaire loopbaan van de oud - leerlingen vermeld en herinnerd werd doorheen alle gebouwen.

  's Middags mochten wij aanzitten in de schoolrefter, samen met een paar "senior cadets"  om de lunch te gebruiken.

                        
 In de namiddag voerde Steven Saunderson ons met de schoolbus naar "The National Memorial to the Few", de locatie waar "The Battle of Britain" herdacht wordt. Deze "Slag om Engeland"  vond plaats van begin juli tot eind oktober 1940, waarbij 3 000 piloten en andere militairen van meerdere nationaliteiten het Engelse grondgebied verdedigden tegen
de Duits invasie.

In 2015, tijdens onze reis naar Londen voor de "Belgian Day", hielden wij hier ook halt voor een kort bezoek.

Terug op de campus werden wij in de vooravond uitgenodigd tot het bijwonen van de "parade" van de leerlingen.
Onderdeel van hun opleiding is het aanleren van het deelnemen aan een militaire parade.
Alle leerlingen , onder aanvoering van de "senior" leerlingen, nemen deel aan deze parade.
Het was de eerste keer dit schooljaar dat een dergelijke "oefening" uitgevoerd werd.
Na de parade vond een gebedsdienst met gezang plaats voor alle leerlingen, samen met de "staff" en wij als genodigden. Na de gebedsdienst waren de leerlingen vrij.
 

Voor het diner werden wij uitgenodigd in de ambtswoning van de president, alwaar wij genoten van een heerlijke maaltijd, dit in gezelschap van de president, de voorzitter en de secretaris van de BTOR.

Voor onze overnachting dachten wij te mogen slapen op de campus, maar voorzitter Steven voerde ons opnieuw met de schoolbus naar het Dover Marina Hotel & Spa (met zicht op de  haven).
Na een nachtje rust en vervolgens een stevig uitgebreid "Engels ontbijt", sprak voorzitter Steven af ons te komen afhalen met de schoolbus om 09.30u.

                        Op zaterdagmorgen gingen wij op verkenning in het "Walmer Castle and Gardens" in Walmer, dicht bij Dover. Dit is een artillerie fort, gebouwd door Henry VIII in de 16e eeuw, bedoeld als bescherming tegen eventuele invasies (vooral Frankrijk).
In de loop van de volgende eeuwen groeide het fort geleidelijk uit tot een privé woning.
Diverse premiers en vooraanstaanden, de "Lord Wardens" (o.a. de hertog van Wellington, Winston Churchill, ...), verbleven daar, richtten de lokalen in als woonruimtes en legden de uitgestrekte tuinen er rond aan.
Een speciale wetgeving van einde 19e eeuw zorgde er voor dat het kasteel en de tuinen onder de hoede vielen van het Ministerie van Openbare Werken. Dat maakte dat zowel kasteel, inboedel en tuinen als beschermd erfgoed geregistreerd werden. Nu is Walmer Castle een toeristische trekpleister.
Tijdens onze tweedaagse naar Londen volgend jaar (Belgian Day) wordt een bezoek gepland aan dit Walmer Castle.

 

                         Na een middagpauze in het kasteel, voerde chairman Steven Saunderson ons terug met de schoolbus naar de campus om de auto van Koen daar op te halen. Tot slot van onze tweedaagse wilden wij nog een bezoek brengen aan de "St. James Cemetery"  in Dover, waar de gesneuvelden van de raid op Zeebrugge tijdens de eerste oorlog begraven werden. Op dezelfde begraafplaats liggen ook gesneuvelden van WO II.

Op de terugreis naar de haven van Dover hielden wij nog even halt op de markt.
In één van de hoofdstraten gingen wij op zoek naar "The Zeebrugge Bell".
In Zeebrugge liet de Duitse bezetter de klok luiden bij een nakende vliegtuigaanval van de geallieerden.
Later werd deze klok geschonken door  de Belgische koning aan Dover als herinnering aan de gesneuvelde Britse soldaten tijdens de raid op Zeebrugge op 23 april 1918. Elk jaar, op 23 april, wordt de klok geluid op de middag.

Tot slot, na het nuttigen van een koele Engelse "pint", scheepten we om 18.00u (Engelse tijd) in en kwamen wij om 22.30u terug thuis.

                                                                                                                                                                                     
    Hugo Rebry.

Opmerkingen

17.12.2021 13:31

Georges D e Cremer

Goed gedaan zo is de vriendschapsband terug dichter aangetrokken ,het was wel de moeite om die school te bezoeken. Goed gedaan.