BRITISH TORCH OF REMEMBRANCE UK

www.doyrms.com/BTOR  

This site is worth checking out

The Duke of York's Royal Military School, Dover,Kent CT15 SEQ.

DEZE SITE IS DE MOEITE OM EENS TE BEKIJKEN?

 

 

 Gone west  http://www.gonewest.be/

 

Koninklijke nationale verbroedering der Grenadiers: http://www.grenadiers.be/

 

Roeselaarse doedelzakband Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums:

site:   http://www.fmhopd.be/nl

facebook:   https://www.facebook.com/FieldMarshalHaig/

 

Project "GERAAKT DOOR DE OORLOG"

site: http://www.geraaktdoordeoorlog.eu/

mail: info@rodenbachfonds.eu

 Bouw mee aan ons reflectief en creatief project – hiermee willen we de deelnemer/lezer/bezoeker, enz … de mogelijkheid bieden om zijn/haar GEVOELENS te reflecteren

 

Wallonie Begique Tourisme (WBT), Rue Marché aux Herbes, 25-27,B 1000 Bruxelles

www.walloniebelgietoerisme.be

 

War Heritage Institute (WHI), Koninklijke Militaire School, Renaissancelaan 30, B 1000 Brussel

www.warheritage.be